100 JAAR VDI - VDI in het verzet?

In mei 1940 brak de oorlog uit en bleef Van Duivenboden opereren waar het kon. Aanvankelijk ging het nog heel redelijk, aangezien Haarlem bepaald niet het centrum was van de oorlogstafrelen. In die relatieve luwte kon de familie Van Duivenboden zelfs zijn steentje bijdragen aan het verzet in de regio. In onderstaand krantenbericht van Haarlems Dagblad lees je hoe VDI een aandeel had in de geheime verdeling van wapens en geheime berichten, via een onschuldig bezoek van Sint & Piet...

Van Duivenboden in het verzet - uit: Haarlems Dagblad 18/11/2004 - door John Oomkes

Bovenstaande gebeurtenissen zijn door Escape Haarlem zelfs vermaakt tot een spannende Escape Room! Klik hier voor meer info

Toen verderop in de oorlog de honger toesloeg in Haarlem zorgde de familie via ruilingen met Schalkwijkse boeren ervoor dat iedereen op de Gedempte Oude Gracht voldoende eten kreeg. Dat maakte de familie in die dagen ongemerkt behoorlijk geliefd.

Van Duivenboden kreeg na de oorlog te maken met de ellende waarin mensen terecht waren gekomen. Een volledig gebrek aan geld, maar ook een gebrek in de aanvoer van materialen tot zelfs een totaalverbod op de verkoop van alles waar metaal op zat. Voor een nieuwe inrichting kon er wel gespaard worden via meubelzegels, immers alles was schaars en men kon enkel om tot een eerlijke verdeling van meubelen komen door de klant te laten kopen op de distributiebon. De distributiebonnen waren meer dan normaal eind jaren 40 daar vrijwel alles overgegaan was op de distributiebon, denk vooral aan kleding en

voedsel.

De schaarste aan materiaal was zo dermate extreem dat VDI besloot services aan te bieden in de vorm van allerlei reparaties tot in detail, tot aan het vervangen van alleen de vullingen van kapokmatrassen. Dat bleek hard nodig toen de meest smerige en uitgewoonde matrassen werden aangeboden vanuit de oorlogstijd. De matrassen moesten door het medewekers van VDI met de hand ontdaan worden van de oude kapok welke onder de bedwantsen en mensenvloeien zaten. Een klus die uiteraard verschrikkelijk moet zijn geweest.


Maar de naoorlogse tijd bracht veel trouwe klanten met zich mee daar de familie Van Duivenboden flink meegeholpen had in het verzet maar ook voorzien had van directe hulp zoals hierboven beschreven in de periode 40-45. Mede door de nieuwe moderne showroom kwam VDI weer flink onder de aandacht, al nam de plaatselijke concurrentie snel toe door de aanhoudende groeiende economie.Bij de volgende nieuwsbrief verzorgen we weer een stukje geschiedenis met enkele niet eerder gepubliceerde foto’s. Dan duiken we in de jaren 50!